Stwórzcie ze mną swoją historię, ...opowieść o fragmencie Waszego życia...

    Tomasz Lewczuk